Wizyta w Azerbejdżanie- 01.05.2015

Wydarzenia 15 stycznia 2019

Wzmianka o wizytach naszego konsultanta w Ministerstwie Rolnictwa Azerbejdżanu oraz Przedstawicielstwie Unii Europejskiej w Azerbejdżanie znalazła się nawet w miejscowej gazecie ,,Wyszka”.

Obydwa spotkania poświęcone były wykorzystaniu światowych standardów GS1, które pozwalają prześledzić przepływ żywności na wszystkich etapach produkcji, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo produktów konsumenckich. Jest to odpowiedź na zaistniały kryzys w produkcji żywności który dosięgnął Azerbejdżanu. Podczas dyskusji w której wzięli udział między innymi czołowi specjaliści z różnych wydziałów Ministerstwa Rolnictwa i szef Delegatury UE w Azerbejdżanie, osiągnięto porozumienie o kontynuacji prac na rzecz promocji możliwości wykorzystania standardów GS1 w identyfikacji produktów rolnych.