Projekty

KATEGORIA

2013 – Zwiększenie efektywności operacji przyjmowania dostaw w centrum logistycznym

KATEGORIA : Zarządzanie firmą
KLIENT : Wiodący operator logistyczny w Europie środkowo- wschodniej.
WYZWANIE : Konieczność zwiększenie efektywności na przyjęciu towarów do magazynu.
ROZWIĄZANIE : Mapowanie oraz optymalizacja i standaryzacja procesów przyjęcia. Zmiana systemu premiowego dla pracowników.
OSIĄGIĘCIA : Wzrost efektywności o 150% w ciągu 2 miesięcy!
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 7 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 4 dni/ tydzień.

2013 – Reorganizacja procesu obsługi klienta operatora logistycznego

KATEGORIA : Optymalizacja
KLIENT : Wiodący operator logistyczny w Europie środkowo- wschodniej.
WYZWANIE : Brak standardu dla obsługi kontraktów, duża niejednoznaczność zapisów w umowach z klientami.
ROZWIĄZANIE : Ujednolicenia pracy dziale obsługi klienta. Ujednolicenie interpretacji zapisów umownych.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 7 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 4 dni/ tydzień.

2013 – Analiza procesu produkcji u producenta opon regenerowanych

KATEGORIA : Analiza
KLIENT : Producent opon regenerowanych

2013 – Zarządzanie oddziałem logistyki kontraktowej w centrum logistycznym

KATEGORIA : Zarządzanie firmą
KLIENT : Wiodący operator logistyczny w Europie środkowo- wschodniej.
WYZWANIE : Nieobsadzone stanowisko kierownika działu logistyki kontaktowej dla magazynu i działu VAS.
ROZWIĄZANIE : Przejęcie funkcji kierownika po rezygnacji poprzedniego - wprowadzenie standardów pracy dla poszczególnych funkcji, kontrola realizacji kontaktów, zarządzanie ludźmi, ustalenie strategii działania w ramach funkcji logistyki kontraktowej.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 7 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 4 dni/ tydzień.

2013 – Poprawa jakości procesu kompletacji dostaw u Operatora Logistycznego

KATEGORIA : Optymalizacja
KLIENT : Wiodący operator logistyczny w Europie środkowo- wschodniej.
WYZWANIE : Relatywnie dużo reklamacji dotyczącą braków produktów w dostawach - problem dotyczył palet miksowanych.
ROZWIĄZANIE : Powołanie grupy jakościowej, która przeanalizowała wszystkie występujące przypadki braków. Po wyodrębnieniu pierwotnych przyczyn braków wdrożono działanie korygujące.
OSIĄGNIĘCIA : Obniżka liczny reklamacji w miesiącu z 40 do 6 w trakcie 8 tygodni pracy grupy jakościowej.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 7 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 4 dni/ tydzień.