Projekty

KATEGORIA

Rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. retail – 2018

KATEGORIA : Rekrutacja
KLIENT : Polski oddział globalnej organizacji GS1 - międzynarodowa organizacja zarządzająca opracowanym przez jej członków systemem GS1, czyli zestawem standardów stosowanym w celu optymalizacji i doskonalenia łańcucha dostaw oraz zarządzania popytem.
WYZWANIE : Wakat na stanowisku specjalisty ds. retail.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie pełnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko specjalisty ds. retail - zdefiniowanie wymagań i kompetencji, analiza przesłanych CV, organizacja i prowadzenie spotkań rekrutacyjnych, organizacja i prowadzenie assessment center, rekomendacja.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 3 miesiące

Wdrożenie 5S w magazynie – 2018

KATEGORIA : Wdrożenie
KLIENT : Dystrybutor środków czystości w sprzedaży bezpośredniej.
WYZWANIE : Nieefektywna organizacja hali produkcyjnej.
ROZWIĄZANIE : Wdrożenie strategii 5S w magazynie.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 4 miesiące; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/tydzień.

Organizacja Działu Sprzedaży i procesów sprzedaży w kanale B2B – 2017

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Agencja ochrony zatrudniająca ok. 200 osób.
WYZWANIE : Opracowanie nowego modelu sprzedaży, w związku z wprowadzeniem nowego produktu (wideodozór).
ROZWIĄZANIE : Określenie standardów sprzedażowych oraz opracowanie szczegółowego procesu przebiegu sprzedaży.
OSIAGNIĘCIA : Wdrożenie pełnego procesu sprzedaży.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 6 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Opracowanie nowej strategii firmy – 2017

KATEGORIA : Strategia
KLIENT : Słowacki oddział globalnej organizacji GS1 - międzynarodowa organizacja zarządzająca opracowanym przez jej członków systemem GS1, czyli zestawem standardów stosowanym w celu optymalizacji i doskonalenia łańcucha dostaw oraz zarządzania popytem.
WYZWANIE : Opracowanie strategii działania dla organizacji na kolejne 2-3 lata
ROZWIĄZANIE : Szkolenia wzmacniające organizację, wspierające w wypracowaniu nowej strategii działania: (1) Business model canvas, (2) Instant Influence. Workshop, którego celem było spisanie nowej strategii działania organizacji w perspektywie 2-3 lat.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 4 miesiące; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Analiza Fresh Look – 2017

KATEGORIA : Analiza
KLIENT : Agencja ochrony zatrudniająca ok. 200 osób.
WYZWANIE : Firma wprowadziła nowy produkt na rynek. Sprzedaż nowej usługi nie przyniosła spodziewanych efektów.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie analizy oraz przedstawienie raportu z analizy fresh look. Analiza wskazała konkretne problemy oraz rozwiązania dla firmy.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 1 miesiąc; Interim Manager obecny na 4-5 spotkaniach

Organizacja pracy kreatywnej – 2017

KATEGORIA : Mentoring
KLIENT : Agencja reklamowa zajmująca się fotografią stockową.
WYZWANIE : Organizacja pracy w agencji reklamowej - przełożenie wizji artystycznej na spójne elementy procesu.
ROZWIĄZANIE : Analiza czynności związanych z produkcją zdjęć oraz przełożenie ich na podejście procesowe - usystematyzowane z podziałem na odpowiedzialności dla poszczególnych członków zespołu.
OSIĄGNIĘCIA : Udoskonalenie funkcjonowania agencji - spisanie etapów produkcji zdjęć. Mentoring dla właścicielki - głównej kreatywnej.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 5 spotkań (6h/spotkanie)

Prowadzenie Zespołu Zarządzającego – 2017

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Firma świadcząca usługi copackingu.
WYZWANIE : W ramach analizy fresh look, wyznaczonych zostało 19 zadań mających na celu poprawę sytuacji firmy. Konieczne było wyznaczenie priorytetów, określenie szczegółowych zadań, odpowiednie skoordynowanie wykonywanych czynności, monitorowanie postępów.
ROZWIĄZANIE : Interim Manager prowadził raz w tygodniu spotkanie Zespołu Zarządzającego firmy. Podczas spotkań określano zadania, monitorowano stopień ich realizacji, dokonywano korekt, wprowadzono modyfikacje.
OSIĄGNIĘCIA : Jako efekt spotkań Management Team wdrożone zostały następujące zadania: (1) Zarządzanie płynnością finansową - rejestrowanie należności / zobowiązań, (2) Wprowadzenie MPS - Master Production Schedule - ogólny plan produkcji w perspektywie długoterminowej, (3) Stworzenie rachunku wyników w ujęciu zarządczym, (4) Opracowanie siatki płac, (5) Opracowanie struktury organizacyjnej, (6) Określenie zakresu obowiązków dla poszczególnych komórek organizacyjnych (7) Stworzenie systemu premiowego dla pracowników.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 12 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Standaryzacja obiegu faktur – 2017

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Polska filia producenta kosmetyków NIVEA, Bambino, Eucerin.
WYZWANIE : Skomplikowany i czasochłonny proces obiegu faktur: faktury w formie papierowej, wprowadzenie faktury do systemu zajmuje średnio 7 min; niejednolite terminy płatności; długi proces akceptacji faktur.
ROZWIĄZANIE : Ujednolicenie terminów płatności dla wszystkich faktur; ustalenie standardu dla procesowania faktur; dostarczanie zdjęć faktur przez ich dostarczeniem do centrali - szybsze procesowanie faktur (likwidacja opóźnień płatności).
OSIĄGNIĘCIA : Zmniejszenie chaosu w procesie - uproszczenie rodzinnej obsługi - kilkanaście minut dziennie dla każdego przedstawiciela handlowego. Zwiększenie wiarygodności firmy w sklepach.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 11 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Optymalizacja tras przedstawicieli handlowych w handlu tradycyjnym – 2017

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Polska filia producenta kosmetyków NIVEA, Bambino, Eucerin.
WYZWANIE : 1/4 czasu pracy przedstawiciela handlowego spędza w samochodzie. Zbyt długi czas pracy w sklepie skutkujący mniejszą liczbą odwiedzanych sklepów. Brak firmowego standardu podejścia do układania planu pracy przedstawicieli handlowych.
ROZWIĄZANIE : Klasyfikacja punktów wg. ważności. Rozplanowanie wizyt od najważniejszych klientów + bliskość geograficzna - zgodnie z uzgodnioną częstotliwością. Ilość przedstawicieli handlowych dla regionu ustalana zgodnie z zagęszczeniem punktów. Podział przedstawicieli handlowych wg. miejsca zamieszkania.
OSIĄGNIĘCIA : Ujednolicenie sposobu przygotowania tras - kilkanaście więcej sklepów dziennie odwiedzanych przez przedstawicieli. Możliwość świadomego decydowania o zakresie pracy przedstawicieli - zwiększenie częstotliwości odwiedzin w sklepach o większym potencjale.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 11 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Standaryzacja pracy terenowego zespołu sprzedaży – 2017

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Polska filia producenta kosmetyków NIVEA, Bambino, Eucerin.
WYZWANIE : Bardzo długi czas potrzebny na dojazdy do klienta - nadrabianie pracy w domu, niska efektywność wizyt, brak punktu odniesienia dla konkretnych kategorii sklepów i wykonywanych w nich czynności.
ROZWIĄZANIE : Opracowanie standardów pracy przedstawicieli dla poszczególnych typów sklepów. Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz harmonogramów szkoleń cyklicznych
OSIĄGNIĘCIA : Kilkanaście więcej sklepów dziennie odwiedzonych przez przedstawicieli. Zwiększenie obrotu i uzyskiwanego marginesu (ok 10.000 PLN / miesiąc). Wyrównanie poziomu i sposobu obsługi sklepów przez przedstawicieli - możliwość dalszego doskonalenia procesu.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 11 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Optymalizacja procesu dystrubucji materiałów reklamowych – 2017

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Polska filia producenta kosmetyków NIVEA, Bambino, Eucerin.
WYZWANIE : Nieefektywny proces dystrybucji materiałów reklamowych (ciężkie i duże paczki, nieregularne dostawy, trudna koordynacja dostaw z operatorem logistycznym). Trudności w planowaniu dostaw materiałów reklamowych - niewywiązywanie się z promocji dla klientów.
ROZWIĄZANIE : Ujednolicenie zamawiania i dystrybucji materiałów reklamowych z procesem zamawiania i dystrubucji materiałów POS (point of sales).
OSIĄGNIĘCIA : Zmniejszenie pracochłonności obsługi procesu - kilkanaście minut dziennie dla każdego przedstawiciela handlowego. Zwiększenie wiarygodności przedstawicieli handlowych w sklepie - poprawa obsługi klienta poprzez lepsze wdrożenie strategii centrali.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 11 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Zaprojektowanie modelu biznesowego – 2016

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Manufaktura szydełkowych zabawek.
WYZWANIE : Firma wchodząca na rynek poszukiwała pomocy w zaprojektowaniu modelu działania dla swojej działalności.
ROZWIĄZANIE : Zaprojektowanie modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 1 miesiąc; Interim Manager zatrudniony na kilka spotkań.

Przeprowadzenie analizy Fresh Look – 2016

KATEGORIA : Analiza
KLIENT : Firma świadcząca usługi copackingu.
WYZWANIE : Właściciel firmy, zwrócił się z prośbą o analizę sytuacji i zidentyfikowanie problemów, a jakimi boryka się firma. Firma nie potrafiła korzystać z możliwości rozwoju pomimo istniejącego potencjału.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzona została analiza fresh look dotyczącą nastepujących procesów/ obszarów działaności: (1) Sprzedaż - pozyskiwanie nowych klientów, (2) Proces ofertowania, (3) Zarządzania procesem produkcji (głównie planowanie i zakup materiałów), (4) Proces dostawy, (5) Fakturowanie, (6) Planowanie strategiczne, (7) Marketing, (8) Zarządzanie zasobami ludzkimi, (9) Kontroling, (10) Relacje z klientami.
OSIĄGNIĘCIA : Przygotowanie reportu fresh look. Raport fresh look przedstawiał dla każdego z wyżej wymienionych procesów / obszarów działalności konkretne obserwacje oraz rekomendacje dotyczące obszarów do zmiany - wraz z określeniem priorytetów w ramach nakreślony czynności. Zdefiniowanych zostało 19 zadań, mających na celu uporządkowanie sytuacji w umie i poprawę jej ogólnej sytuacji.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 2 miesiące, 10 dni roboczych Interim Managera

Wdrożenie rozwiązania poprawiającego płynności finansowej – 2016

KATEGORIA : Wdrożenie
KLIENT : Firma świadcząca usługi copackingu.
WYZWANIE : Płynność finansowa firmy nie była najlepsza pomimo dobrego wyniku księgowego. Spłata zobowiązań była dokonywana z opóźnieniem, ze względu na niewystarczającą ilość środków na rachunkach wynikających z opóźnień w spływie należności. Firma nie podejmowała żadnych działań mogących przyspieszyć spłatę.
ROZWIĄZANIE : Istotą rozwiązania było odpowiednie zaprojektowanie komunikacji na każdym etapie procesu odzyskiwania należności. Znaczące okazały się również działania wyprzedzające oraz zapewnienie regularności procesu. Wprowadzony został system raportowania, który pozwalał na szybkie reagowanie w przypadku zaległości w spływie należności.
OSIĄGNIĘCIA : Już w pierwszych tygodniach po wdrożeniu nowego sposobu pracy zanotowano zwiększenie terminowości wpłat i obniżenie poziomu zaległości o ok. 30%. Pozwoliło to na niemal skokowy wzrost płynności firmy. Kolejne tygodnie przyniosły dalszą poprawę sytuacji.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 4 miesiące; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/tydzień.

Uruchomienie procesu wdrożenia Lean Management – 2016

KATEGORIA : Wdrożenie
KLIENT : Producent stalowych fundamentów morskich farm wiatrowych.
WYZWANIE : Chaotyczny proces produkcji, brak strategii, brak optymalizacji, problemy z realizacja planów produkcyjnych
ROZWIĄZANIE : Wdrożenie strategii Lean Management dla produkcji.
OSIĄGNIĘCIA : Przeprowadzenie szkolenia z Lean Mangement dla produkcji; Stworzenie Lean support group; Analiza produkcji pod kątem optymalizacji przepływu 1 sztuki; Analiza 5 Why
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 10 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Usprawnienie zarządzania zamówieniami oraz produkcją i logistyką przedsiębiorstwa – 2016

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Producent kateringu dietetycznego.
WYZWANIE : W związku z dynamicznym rozwojem, aktualny proces produkcji przestał być wydajny.
ROZWIĄZANIE : Zaprojektowanie i wdrożenie nowego procesu produkcji. Określenie sposobu skutecznej motywacji pracowników przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu. Poprawa efektywności finansowej firmy.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 3 miesiące; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dni.

2015 – Wdrożenie nowego modelu biznesowego dla studia kreacji wizerunku

KATEGORIA : Strategia
KLIENT : Studio kreacji wizerunku, coach, psycholog.
WYZWANIE : Konieczność poprawy skuteczności usług oraz wypracowania efektywnego sposobu działania.
ROZWIĄZANIE : Organizacja pracy pod kątem poszukiwania nowych klientów oraz efektywnej obsługi istniejących. Poprawa obecności w mediach społecznościowych, wprowadzenie działań cyklicznych w tych mediach, aktualizacja i modyfikacja strony www. Prowadzenie aktywnej promocji działań agencji.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 3 miesiące; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dni.

2015 – Restrukturyzacja działów copackingu w oddziałach operatora logistycznego

KATEGORIA : Restrukturyzacja
KLIENT : Wiodący operator logistyczny w Europie środkowo- wschodniej.
WYZWANIE : Operator Logistyczny posiada działy VAS w 4 swoich oddziałach. Brak standaryzacji pracy w oddziałach. Każdy oddział planuje produkcje VAS wg swoich zasad. Brak efektywności produkcji.
ROZWIĄZANIE : Analiza struktury organizacyjnej oraz kompetencji członków zespołu. Obserwacja procesów administracyjnych i produkcyjnych w oddziałach.
OSIĄGNIĘCIA : Zmiany struktur administracyjnych. Obsadzenie osób na stanowiskach zgodnie z kompetencjami. Ustalenie standardów dla procesów produkcyjnych. Ujednolicenia funkcjonowania poszczególnych działów VAS. Zwiększenie produkcji VAS o ok 30% w okresie trwania projektu!
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 5 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

2015 – Inwentaryzacja oraz integracja aktywności krajowych oddziałów międzynarodowej organizacji

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Europejska centrala globalnej organizacji GS1 - międzynarodowa organizacja zarządzająca opracowanym przez jej członków systemem GS1, czyli zestawem standardów stosowanym w celu optymalizacji i doskonalenia łańcucha dostaw oraz zarządzania popytem.
WYZWANIE : Wzmocnienie synergii pomiędzy oddziałami GS1, potrzeba koordynacji działań pomiędzy oddziałami GS1.
ROZWIĄZANIE : Przejęcie funkcji Business Development Manager dla oddziałów GS1 w Europie. Stworzenie modelu biznesowego dla GS1. Identyfikacja możliwości synergii pomiędzy oddziałami, prowadzenie i kontrola projektów, aktywne poszukiwanie nowych partnerów, optymalizacja przychodów poszczególnych organizacji.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 17 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dni/ tydzień.

2013 – Zarządzanie projektem wprowadzania Lean Management w obszarze magazynowania

KATEGORIA : Zarządzanie firmą
KLIENT : Wiodący operator logistyczny w Europie środkowo- wschodniej.
WYZWANIE : Konieczność podniesienia efektywności pracy na hali magazynowej, w dziale VAS, w dziale obsługi klienta.
ROZWIĄZANIE : Wdrożenie zarządzania wg. Lean Management - w tym 5S, Kanban, Kaizen, przepływ jednej sztuki.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 7 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 4 dni/ tydzień.