Projekty

KATEGORIA

Przeprowadzenie Analizy Fresh Look – 2021

KATEGORIA : Analiza
KLIENT : Firma oferująca usługi i systemy zabezpieczeń nieruchomości.
WYZWANIE : Firma w związku z rozwojem, wymagała udoskonalenia zarządzania organizacją.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie analizy oraz przedstawienie raportu z analizy. Analiza wskazała konkretne wyzwania oraz propozycje rozwiązań dla firmy.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 1 miesiąc

Interim Manager na stanowisku Dyrektora Finansowego – 2021

KATEGORIA : Zarządzanie firmą
KLIENT : Start-up, nowoczesna agencja zatrudnienia
WYZWANIE : Przygotowanie działalności firmy, która ma spełniać nowoczesne wymogi rynku i opierać się na współpracy online, wymaga dużych nakładów finansowych oraz szczegółowej kontroli wydatkowania przyznanych na projekt środków finansowych.
ROZWIĄZANIE : Interim Manager został zatrudniony na stanowisku Dyrektora Finansowego i nadzoruje działalność startupu pod kątem księgowym i cashflow.
OSIĄGNIĘCIA : Kontrola nad finansami start-upu - racjonalizacja wydatków, nadzór rozliczeń dotyczących projektu i wydatków z nim związanych, nadzór nad sprawozdawczością finansową.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 6 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Przeprowadzenie Analizy Fresh Look – 2020

KATEGORIA : Analiza
KLIENT : Firma budowlana realizująca najczęściej projekty średnio kubaturowych obiektów handlowych w Polsce.
WYZWANIE : W związku z dynamicznym rozwojem, firma poszukiwała wsparcia w wyznaczeniu kierunków działania.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie analizy oraz przedstawienie raportu z analizy. Analiza wskazała konkretne wyzwania oraz propozycje rozwiązań dla firmy.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 1 miesiąc

Optymalizacja projektu zarządzania etykietami – 2020

KATEGORIA : Optymalizacja
KLIENT : Producent lakierów, podkładów oraz dodatków lakierniczych i polerskich.
WYZWANIE : Firma nie posiadała efektywnego procesu zapewniającego dostępność etykiet produktowych. Brak współpracy pomiędzy działami, brak standaryzacji wyglądu etykiet i ilość różnego rodzaju etykiet, komplikował proces etykietowania wyrobów gotowych.
ROZWIĄZANIE : Wdrożone zostało rozwiazanie indywidualne dla poszczególnych rodzajów etykiet. Dla marek własnych proces porządkowania procesu oparty został na klastrach językowych. Dla marek prywatnych, konieczne było wprowadzenie komercjalizacji etykiet - sprzedaż wyprodukowanych etykiet klientowi. Cały proces zapewniający dostępność etykiet został odpowiednio przemodelowany tak aby wyeliminować dotychczasowe problemy.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 6 miesięcy/ Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień

Zarządzanie nieruchomościami – 2020

KATEGORIA : Zarządzanie firmą
KLIENT : Stowarzyszenie zajmujące się wsparciem pacjentów w opiece paliatywnej.
WYZWANIE : Stowarzyszenie posiada kilka nieruchomości. Główna działalność stowarzyszenia nie obejmuje zarządzania nieruchomościami.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie analizy stanu faktycznego nieruchomości oraz zapewnienie efektywnego zarządzania nimi przez okres 1 roku.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 1 rok; Interim Manager zatrudniony na pół etatu

Udoskonalenie zarządzania organizacją – 2019

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Plantacja jodły kaukaskiej.
WYZWANIE : Przeprowadzenie reorganizacji modelu biznesowego, w związku z dynamicznym rozwojem.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie analizy fresh look - opracowanie założeń strategicznych dla przyszłego modelu biznesowego na podstawie aktualnej sytuacji. Uruchomienie profesjonalnego procesu sprzedażowego. Opracowanie planu marketingowego - wsparcie marki i rozpoznanie konkurencji. Integracja z dostawcami. Outsourcing obsługi małych klientów.
OSIĄGNIĘCIA : Przeprowadzenie analizy fresh look. Organizacja procesu oraz szkolenia dla działu sprzedaży.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 6 tygodni; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Zarządzanie firmą na stanowisku Dyrektora Zarządzającego – 2019

KATEGORIA : Zarządzanie firmą
KLIENT : Producent wysokiej jakości elementów metalowych.
WYZWANIE : Firma kierowana z Belgii przez właściciela. Oddział w Polsce pełni funkcję produkcyjno - logistyczną bez jasno określonych ram działalności i kompetencji. Zadaniem było opracowanie profilu dla funkcji Dyrektora Zarządzającego oddziału polskiego i przygotowanie organizacji pod kątem podziału ról oraz kompetencji.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie analizy fresh look, reorganizacja struktur firmy - zdefiniowanie roli sprzedażowej dla oddziału belgijskiego; oddział polski ma stanowić centrum produkcyjne dla organizacji.
OSIĄGNIĘCIA : Poprawa wyniku firmy. Wdrożenie systemu 5S - poziom 3S po 3 miesiącach. Redukcja stanów magazynowych o 25% w rok. Poprawa organizacji miejsc pracy. Wprowadzenie systemu planowania produkcji.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 12 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 2 dni/ tydzień.

Opracowanie modelu kompetencji dla działu realizacji – 2019

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Wiodący dostawca usług terenowych dla sieci energetycznych i komunikacyjnych.
WYZWANIE : Firma nie posiadała w ramach HR modelu kompetencji, który miał być wyjściem do wdrożenia modelu motywacyjnego dla pracowników.
ROZWIĄZANIE : Opracowanie pełnego modelu kompetencji dla pracowników działu realizacji.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 2 miesiące; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/tydzień.

Analiza pod kątem możliwości wdrożenia narzędzi lean – 2019

KATEGORIA : Analiza
KLIENT : Firma remontująca węzły ciepłownicze.
WYZWANIE : Firma chciała zwiększyć efektywność działania.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa pod kątem wdrożenie narzędzi lean. Przedstawienie kompleksowego planu drożenia narzędzi lean w perspektywie 5 miesięcy. Dodatkowo zostały przeanalizowane potencjalne efekty finansowe wdrożenia metodologii lean.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 1 miesiąc; Interim Manager zaangażowany na 3 spotkania

Konsultacja w zakresie organizacji procesów operacyjnych – 2019

KATEGORIA : Mentoring
KLIENT : Manager współpracujący z polskim oddziałem globalnej firmy oferującej usługi outsourcingu.
WYZWANIE : Firma planując otwarcie swojego pierwszego oddziału w Polsce, modelowała procesy operacyjne dla swojej działalności. Manager zaangażowany w projekt chciał uzyskać wsparcie w procesie.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie kilku sesji mentoringowych z Managerem - udzielenie wsparcia w modelowaniu procesów operacyjnych.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 1 miesiąc; Interim Manager zatrudniony na kilka spotkań.

Przeprowadzenie zmiany personalnej na stanowisku Sales Director – 2019

KATEGORIA : Mentoring
KLIENT : Dystrybutor kosmetyków premium na rynku czeskim.
WYZWANIE : Problemy z komunikacja pomiędzy działem sprzedaży, a innymi działami firmy - narastające konflikty. Brak jasno wytyczonych celów dla członków działu Sprzedaż. Brak koordynacji działań oraz raportowaniu dla określenia wyniku Działu Sprzedaży.
ROZWIĄZANIE : Zmiana na stanowisku Sales Director - rekrutowanie nowego dyrektora, zgodnie z wymaganymi kompetencjami.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 3 miesiące

Organizacja procesu prognozowania sprzedaży – 2019

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Dystrybutor kosmetyków premium na rynku wschodniej Europy.
WYZWANIE : Bardzo długi horyzont planowania - 6 miesięcy dla produktów; nawet 8 miesięcy dla materiałów POSM. Skomplikowany proces. Brak odpowiedniej komunikacji na linii centrala - filia, oraz pomiędzy działami w samej filii zaangażowanymi w proces prognozowania.
ROZWIĄZANIE : Standaryzacja procesu planowania w ramach filii - w tym wdrożenie techniczne usprawnienie pracy - aplikacja do wczytywania plików wsadowych do prognozy. Wizualizacja planowania. Ustalenie rocznego kalendarza planowania dla filii.
OSIĄGNIĘCIA : Zwiększenie jakości prognozy. Znaczne zmniejszenie ilości zwrotów, w związku bardziej dopasowana prognozą. Pozytywny wpływ na udziały rynkowe dystrybuowanych marek.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 12 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Mentoring strategiczny Prezesa Zarządu – 2018

KATEGORIA : Mentoring
KLIENT : Producent regałów sklepowych.
WYZWANIE : Wzmocnienie kompetencji zarządczych Prezesa spółki.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie sesji mentoringowej dotyczącej zarządzania.
OSIAGNIĘCIA : Efektem mentoringu była realizacja następujących projektów: (1) Utworzenie funkcji sprzedażowej i wdrożenie procesu sprzedaży, (2) Rozdział kompetencji w dziale sprzedaży, (3) Reorganizacja produkcji. Wzrost obrotów o ok. 240% na przestrzeni 2 lat.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 24 miesięcy; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/ miesiąc.

Przeprowadzenie procesu sukcesji firmy – 2018

KATEGORIA : Mentoring
KLIENT : Piekarnia.
WYZWANIE : Konieczność przekazania firmy w ręce młodszego pokolenia.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie sesji mentoringowej dla ustępującego i nowego Dyrektora Zarządzającego. Przygotowanie planu sukcesji.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 2 miesiące; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/tydzień.

Analiza rynku katalogów danych – 2018

KATEGORIA : Analiza
KLIENT : Polski oddział globalnej organizacji GS1 - międzynarodowa organizacja zarządzająca opracowanym przez jej członków systemem GS1, czyli zestawem standardów stosowanym w celu optymalizacji i doskonalenia łańcucha dostaw oraz zarządzania popytem.
WYZWANIE : Zarządzanie danymi produktowymi (dane podstawowe: np. wymiary), dla ułatwienia komunikacji pomiędzy partnerami biznesowymi dane produktowe powinny być zdefiniowane zgodnie ze standardem GDSN (Global Data Synchronization Network). Nie zawsze firmy wprowadzają standard GDSN.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie analizy sposobu zarządzania danymi w 30 firmach. Na podstawie wniosków z analizy, opracowanie strategii oferowania standardu zarządzania danymi produktowymi (GDSN) dla firm.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 3 miesiące; 3 Interim Managerów zaangażowanych w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Uruchomienie spotkań S&OP – 2018

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Dystrybutor kosmetyków premium na rynku wschodniej Europy.
WYZWANIE : Brak komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy - brak spójnego podejścia do planowania działań.
ROZWIĄZANIE : Uruchomienie spotkań S&OP (Sales and operations planning) - wspólne spotkania działów Sprzedaży, Marketingu i Supply Chain - celem jest ujednolicenie informacji i planów.
OSIĄGNIĘCIA : Polepszenie komunikacji pomiędzy działami. Lepszy przepływ informacji. Możliwość szybszego reagowania na zmiany. Polepszenie jakości planowania aktywności.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 1 miesiąc

Wdrożenie 5S w magazynie – 2018

KATEGORIA : Consulting
KLIENT : Piekarnia.
WYZWANIE : Nieefektywna organizacja hali produkcyjnej.
ROZWIĄZANIE : Wdrożenie strategii 5S w magazynie.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 4 miesiące; Interim Manager zatrudniony w wymiarze 1 dzień/tydzień.

Rekrutacja na stanowisko brygadzisty – 2018

KATEGORIA : Rekrutacja
KLIENT : Wiodący operator logistyczny w Europie środkowo- wschodniej.
WYZWANIE : Wakat na stanowisku brygadzisty.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie pełnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko brygadzisty - zdefiniowanie wymagań i kompetencji, analiza przesłanych CV, organizacja i prowadzenie spotkań rekrutacyjnych, organizacja i prowadzenie assessment center, rekomendacja.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 3 miesiące

Standaryzacja pracy działu obsługi klienta – 2018

KATEGORIA : Zarządzanie firmą
KLIENT : Polski oddział globalnej organizacji GS1 - międzynarodowa organizacja zarządzająca opracowanym przez jej członków systemem GS1, czyli zestawem standardów stosowanym w celu optymalizacji i doskonalenia łańcucha dostaw oraz zarządzania popytem.
WYZWANIE : Dział Obsługi Klienta nie opierał swojej pracy na standardowym podejściu - każda sprawa prowadzona była indywidualnie przez specjalistę.
ROZWIĄZANIE : Wdrożenie standardu pracy Działu Obsługi Klienta wg. metodologii ITIL - Information Technology Infrastructure Library. ITIL to rozpoznawany na całym świecie i szeroko akceptowany zestaw najlepszych praktyk zarządzania usługami informatycznymi. Metodologia, poprzez definicję kompletnego i spójnego modelu organizacji zorganizowanej procesowo może być postrzegany jako uniwersalny standard zarządzania usługami również w branżach innych niż IT. Głównym założeniem metodologii ITIL jest podział usługi na 5 etapów, z których każdy posiada zdefiniowany zestaw procesów.
PARAMETRY PROJEKTU : 3 miesiące; 2 Interim Managerów zaangażowanych w wymiarze 1 dzień/ tydzień.

Rekrutacja na stanowisko planisty w dziale VAS – 2018

KATEGORIA : Rekrutacja
KLIENT : Wiodący operator logistyczny w Europie środkowo- wschodniej.
WYZWANIE : Wakat na stanowisku planisty VAS.
ROZWIĄZANIE : Przeprowadzenie pełnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko planisty VAS - zdefiniowanie wymagań i kompetencji, analiza przesłanych CV, organizacja i prowadzenie spotkań rekrutacyjnych, organizacja i prowadzenie assessment center, rekomendacja.
CZAS TRWANIA PROJEKTU : 3 miesiące