Tworzenie Modelu Biznesowego

13 październik 2015
Kiedy firma nie posiada prawidłowo opracowanego Modelu Biznesowego nie ma tym samym określonego kierunku działania. Warunkiem sukcesu jest dobrze opracowany plan i jego konsekwentna realizacja. W tym szczególnym przypadku wspieraliśmy przedsiębiorcę w stworzeniu modelu od samego początku, mimo, iż jego produkt był dostępny na rynku od kilku lat. Przez ten czas traktował swój biznes jako mały start-up i nie zdawał sobie sprawy z jego potencjału. Konsultant Scout Solutions był odpowiedzialny za przeprowadzenie przedsiębiorcy przez wszystkie etapy tworzenia modelu biznesowego. Po krótkim wywiadzie i określeniu potrzeb zorganizowano sześć spotkań, które kończyły się zadaniami dla przedsiębiorcy, a ostatecznie planami i działaniami prowadzącymi do rozwoju biznesu.
model_biznesowy
W przeciągu 2 miesięcy stworzono model biznesowy, zdefiniowano cele krótko- i długoterminowe oraz podjęto decyzję umożliwiające skuteczne zarządzanie. Pod okiem konsultanta Przedsiębiorca opisał w przybliżony sposób aspekt rzeczywistości i krok po kroku zaplanował rozwój swojego biznesu. W kolejnych miesiącach przedsiębiorca samodzielnie realizował zadania analizując i kontrolując efekty, w dalszym ciągu korzystając ze wsparcia doradcy Scout Solutions. 

Pomysł na biznes, który miał przedsiębiorca był dosyć niestandardowy i wiązał się z rękodziełem. Wykorzystywał swój talent zarabiając na tym pieniądze, jednak bez skonkretyzowanego planu na biznes. Nie potrafił określić jaka grupa odbiorców może zainteresować się produktami, w jaki sposób może do nich dotrzeć, nie tylko korzystając z social media - jak to wyglądało dotychczas. Swoje pomysły rękodzieła realizował sporadycznie, nie mając dokładnie określonego czasu produkcji pojedynczego produktu. Z pewnością był on dłuższy zważywszy na pracę ręczną wymagającą więcej wysiłku. Przedsiębiorca nie był również przekonany do wysokości cen, które sam ustalił. Nie był pewien ile klient byłby wstanie zapłacić za jego produkty. Przedsiębiorca miał wizję, ale według niego była nierealna. Miał misje pozbawioną jakiegokolwiek skonkretyzowanego celu. Pracował z dnia na dzień nie mając pomysłu na to, co zrobić by w końcu poczuć się stabilnie. Pojawiło się takie poczucie „co dalej?”  

Początkowa faza współpracy z doradcą Scout Solutions rozpoczęła się zdefiniowaniem propozycji wartości oraz grupy docelowej. W ten sposób określono potrzeby i oczekiwania danej grupy klientów i rozpoczęto opracowywać model biznesowy. Podzielono ofertę na produkty gotowe i wykonywane na zamówienie. Określono również nowy pomysł na biznes - ofertę warsztatów rękodzieła oraz dodatkowy umożliwiający dochód pasywny.

Kolejnym etapem było określenie relacji firmy z poszczególnymi segmentami klientów. Ponieważ produkty są wykonywane ręcznie i bardzo często „na zamówienie”, relacje z klientami wymagają osobistego podejścia i oparte są na kontakcie bezpośrednim. Zdefiniowano trzy segmenty klientów i dokładnie opracowano sposób dotarcia i nawiązania współpracy. Sprecyzowanie sposobu pozyskiwania klientów oraz komunikacji umożliwiło przygotowanie planu działań promocyjnych z konkretnymi datami realizacji. Kolejnym etapem była analiza poszczególnych kanałów dystrybucji. Zastanowiono się jak firma powinna przekazywać swoją propozycję wartości oraz stworzono pod tym kontem indywidualny projekt dotarcia do klientów. Konsultant Scout Solutions dokonał szczegółowej analizy czasu pracy oraz wartości produktów oferowanych przez przedsiębiorcę. Stworzył model cenowy i dokładnie przedstawił przedsiębiorcy ile warta jest jego oferta. Określił koszty poniesione w związku z prowadzoną działalnością i przychody, które należą do najważniejszych elementów modelu biznesowego. 

Przedsiębiorca dzięki pomocy konsultanta wyszukiwał rozwiązań redukcji kosztów i możliwości generowania większej liczby strumieni przychodów. Wsparcie doradców Scout Solutions umożliwiło wybranie dostawców, wynegocjowanie korzystniejszych warunków współpracy oraz znalezienie nowych współpracowników, od których zależy sprawne funkcjonowanie firmy. Na ostatnim spotkaniu sporządzono dokładny plan zadań i termin realizacji każdego z nich. Przedsiębiorca otrzymał dokument zawierający szczegółowy opis modelu biznesowego z propozycją dalszego działania. W ciągu 6 tygodni wzrósł poziom motywacji przedsiębiorcy, a z tym tempo realizacji zadań. 

Dzięki Modelowi Biznesowemu firma nie tylko zdefiniowała najważniejsze aspekty swojej działalności, ale przede wszystkim znalazła nowe sposoby na dodatkowy dochód. Wspólna praca doprowadziła do przyspieszenia terminu realizacji zamówień oraz do umiejscowienia produktów rękodzieła do kategorii produktów luksusowych.