Modele współpracy

Typy projektów interimowych

Zadaniowy

Interim Manager zarządza zespołem projektowym oraz otrzymuje określone cele biznesowe do osiągnięcia.

Konsultingowy

Interim Manager pracuje jako konsultant w ramach zespołu dostarczając propozycje rozwiązań, służąc radą, wiedzą i doświadczeniem.

Liniowy

Interim Manager zarządza obszarem funkcjonalnym firmy lub całą firmą. Pracownicy firmy lub obszaru funkcjonalnego podlegają bezpośrednio Interim Managerowi

Mentoringowy

Interim Manager szkoli określone zespoły pracowników w wybranym zakresie lub pracuje ramię w ramię z managerem firmy jako jego mentor.

Wymiar

Intensywność

Interim Manager może pracować dla klienta raz lub kilka razy w miesiącu, kilka dni w tygodniu lub nawet codziennie.

Termin

Projekt może być określony czasowo lub trwać do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Wynagrodzenie

Model czasowy

Rozliczenie według stawki dziennej. Minimalną jednostką jest 1/2 dnia.

Model zadaniowy

Umowa określa wynagrodzenie za osiągnięcie wyników biznesowych.

Premia za sukces

Wynagrodzenie uzależnione od stopnia osiągnięcia celu biznesowego wyrażonego wybranym wskaźnikiem KPI lub wyniku finansowego.

Forma mieszana

Indywidualnie dobrany model wynagradzania.

Interim Manager może wspomagać firmę codziennie. Jednak doświadczenie naszych managerów pozwala też na inne modele pracy. Najczęściej realizujemy nasze projekty w wymiarze 1-3 dni w tygodniu. Czasami spotkania odbywają się 2-3 razy w miesiącu. Pozwala to na znaczne ograniczenie kosztów i skorzystanie z doświadczenia naszych Interim Managerów nawet przez małe i średnie firmy. Zapoznaj się z różnymi modelami współpracy, które oferujemy.

UWAGA! Rozumiemy, że potrzebujesz managera szybko, że sytuacja jest kryzysowa. Zwykle jesteśmy w stanie rozpocząć projekt już po 1-2 tygodniach od zgłoszenia.