Interim Project Manager – Październik 2019

Nasze projekty 14 października 2019

Naszym klientem była międzynarodowa firma zajmująca się w Polsce dystrybucją produktów luksusowych. Jednym z kluczowych czynników sukcesu jest zamówienie produktów w centrali firmy w oparciu o prawidłową prognozę. Oczywiście nie sposób dokładnie przewidzieć  upodobań klientów, jednak prawidowo zorganizowany proces bardzo w tym pomaga. Zostaliśmy poproszeni przez klienta o pomoc w zakresie uporządkowania procesu, wdrożenia mechanizmów organizacyjnych wspierajacych proces oraz o analizę i nadzór nad realizacją prostego systemu informatycznego wspomagającego proces.

Nasz menadżer zyskał szybko zaufanie zespołu oraz zaproponował rozwiązania organizacyjne w postaci regularnej komuniakcji pomiędzy filiami firmy. Wprowadzony również został prosty proces S&OP. Regularność spotkań przełozyła się na szybko odczuwalną poprawę płynności procesu. Opracowanie oraz wdrożenie regularnego raportowania pozwoliło Zarządowi firmy na świadome zarządzanie procesem. Wprowadzony prosty system informatyczny znacznie uprościł i przyspieszył realizację procesu.

Dzięki działaniom Interim Managera klient zyskał znaczącą poprawę funkcjonalności podstawowego procesu opraz wzrost zaufania członków zespołu do systematycznego działania. Projekt trwał 8 miesięcy.