Diagnoza przedsiębiorstwa

Diagnoza przedsiębiorstwa

Czujesz, że Twój biznes utknął w miejscu, a konkurencja cały czas się rozwija? Chcesz przeorganizować działalność, rozwinąć skrzydła, zdobyć nowych Klientów i zwiększyć zyski? A może potrzebujesz inwestorów, ale nie wiesz, jak im udowodnić, że zaangażowanie środków w Twoją firmę naprawdę może przynieść duże korzyści? Diagnoza przedsiębiorstwa to idealny punkt startowy do wprowadzania zmian. Aby ulepszać rozwiązania, produkty, usługi i ogólną strategię przedsiębiorstwa, musisz dokładnie wiedzieć, w jakim punkcie aktualnie się znajdujesz. My Ci w tym pomożemy – przeprowadzimy dokładną analizę organizacji w oparciu o staranie dobrane narzędzia, a jej efektem będzie szczegółowa diagnoza przedsiębiorstwa wraz z jego otoczeniem.

Diagnoza przedsiębiorstwa ze Scout Solutions – jak będzie wyglądać nasza współpraca?

Diagnoza przedsiębiorstwa to jedna ze specjalności zespołu Scout Solutions. Posiadamy doświadczenie w realizacji projektów dla przedsiębiorstw różnej wielkości, działających w wielu sektorach. Wykorzystamy szeroką wiedzę z zakresu zarządzania firmą, aby dobrać odpowiednie narzędzia i wykryć, które obszary Twojej firmy potrzebują zdecydowanych działań, aby biznes rzeczywiście ruszył do przodu.
Przeprowadzimy specjalistyczne testy i badania, które pozwolą Ci poznać najmocniejsze i najsłabsze strony Twojego biznesu. Z nami ustalisz, które obszary wymagają interwencji, aby firma mogła osiągnąć wyznaczone cele. Czasami drobne korekty mogą przynieść naprawdę duże korzyści. Dostarczymy Ci wszystkich danych potrzebnych do opracowania skutecznej strategii rozwoju!

Diagnoza przedsiębiorstwa – jakich narzędzi używamy?

Strategiczna diagnoza przedsiębiorstwa polega na zbadaniu organizacji wraz z jej otoczeniem i przewidzeniu, jak wykorzystywane działania wpłyną na przyszłą sytuację przedsiębiorstwa. Na podstawie zdobytych informacji możesz zbudować plan strategiczny, który pozwoli firmie szybko wyprzedzić konkurencję.

Do diagnozy przedsiębiorstwa wykorzystujemy:

1. Analizę SWOT

Narzędzie strategiczne pomagające podejmować najlepsze decyzje dopasowane do aktualnego stanu firmy oraz jej potencjału rozwojowego.
Analiza SWOT pozwala:

 • wykryć słabe i mocne strony organizacji,
 • zidentyfikować szanse i zagrożenia zewnętrzne,
 • rozszerzyć spojrzenie na organizację o perspektywę z zewnątrz (konsultacje),
 • przygotować Indywidualny Plan Działania oparty na głównych celach strategicznych.

2. Badanie efektywności firmy

Analizę wykonujemy w oparciu o model HPI (Human Performance Improvement), który pozwala:

 • określić cele firmy,
 • znaleźć powody obniżonej efektywności w pracy (kadry zarządzającej, pracowników) w kontekście wyznaczonych celów firmy,
 • wykryć przyczyny braku efektywności,
 • wybrać najlepsze rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności.

3. Diagnoza rozwoju organizacji

Do diagnozy przedsiębiorstwa pod kątem rozwoju wykorzystujemy model Grainera, który pozwala:

 • określić etap rozwojowy firmy i wyodrębnić wyzwania, które należy pokonać,
 • ukazać przewidywane cykle zmian,
 • ocenić sytuację z punktu widzenia kadry zarządzającej oraz zespołu pracowniczego,
 • zaangażować uczestników analizy w sporządzenie propozycji zmian mających na celu rozwiązanie aktualnych problemów organizacji i przezwyciężenie trudności pojawiających się na drodze do sukcesu.

Diagnoza przedsiębiorstwa – w jakim celu się ją przeprowadza?

Profesjonalna diagnoza przedsiębiorstwa wykonana przez Scout Solutions pozwoli Ci poznać najmocniejsze i najsłabsze strony Twojej firmy (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz opracować strategię rozwoju. Dla właściciela będzie podpowiedzią, jakie kroki należy podjąć, aby pozostawić konkurencję daleko w tyle. Dla potencjalnych inwestorów stanowi narzędzie oszacowania przyszłej wartości firmy i stopnia ryzyka inwestycji w nią kapitału.