Change management Polska

Change management Polska

Chcesz wdrożyć w swoim przedsiębiorstwie nowe oprogramowanie dedykowane dla konkretnej branży lub zoptymalizować procesy produkcyjne i system sprzedaży? Zależy Ci na usystematyzowaniu danych, ułatwieniu przepływu informacji pomiędzy działami i usprawnieniu pracy całej firmy? A może planujesz przebudowę struktury organizacyjnej jednostki lub całkowitą zmianę procesu zarządzania? Specjaliści Scout Solutions pomogą Ci szybko i skutecznie wdrożyć zmiany. Naszą specjalnością jest change management. Doświadczony zespół managerów działa na terenie całego kraju, pomagając korporacjom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz instytucjom przyspieszać proces adaptacji, niwelować ryzyko, wykrywać potencjalne problemy podczas reorganizacji i skutecznie im zapobiegać.

Change management – co to jest?

Change management (z ang. zarządzanie zmianą) to szereg procesów, które mają na celu przygotowanie zespołu do wprowadzenia ważnych zmian w organizacji jednostki. Działania obejmują analizę sytuacji zastanej, zaplanowanie przebiegu zmian wraz z ich uporządkowaniem oraz pokonaniem wyzwań, które są niezbędne do skutecznego wdrożenia rozwiązań i przejścia na nowe technologie.

Na czym polegają zmiany organizacyjne?

Pod pojęciem zmiany organizacyjnej rozumie się każdą ważną modyfikację w działaniu części jednostki. Zmiany organizacyjne mogą dotyczyć różnych aspektów działania firmy czy instytucji, ale ich skutki najczęściej wykraczają poza konkretny obszar, w którym są przeprowadzane.
Zmiany dzieli się na:

 • makrosystemowe (systemowe, strukturalne, programowe),
 • mikrosystemowe (innowacyjne, modyfikacje, usprawnienia).

Mogą one wynikać z przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych. Proces zmian inicjują nie tylko właściciele (zarządzający) jednostką, ale także Klienci, dostawcy, odbiorcy oraz konkurencja. Mogą być również wynikiem analizy sytuacji gospodarczej lub zmiany przepisów prawnych.

Change management Polska – dlaczego potrzebujesz profesjonalnego zarządzania zmianą?

Wdrażanie zmian organizacyjnych staje się koniecznością we współczesnym otoczeniu biznesowym. Przedsiębiorstwa, które są nastawione na rozwój, nie mogą zignorować nowych technologii, zmian zachodzących w potrzebach Klientów (odbiorców ich towarów lub usług) czy ulepszonych rozwiązań stosowanych przez konkurencję. Brak prawidłowej i szybkiej reakcji na sytuację rynkową grozi utratą pozycji w swojej branży, odchodzeniem Klientów i spadkiem obrotów.
Reorganizacja jednostki musi jednak zostać odpowiednio zaplanowana, ponieważ na drodze staje wiele przeszkód do pokonania. Od umiejętnego zarządzania kolejnymi krokami zależy efektywność całego procesu, która ma wpływ na rozwój firmy oraz zmiany w myśleniu pracowników. Na tym etapie bardzo cenne jest wsparcie profesjonalnego menagera, który zna odpowiednie techniki zarządzania zmianą, potrafi opracować szczegółowy plan działań i wcielić go w życie. Change management to usługa przygotowana z myślą o przedsiębiorstwach oraz instytucjach, które planują transformację organizacyjną swoich jednostek i zależy im na powierzeniu tego zadania doświadczonym menagerom.
Korzyści wynikające z change management to przede wszystkim:

 • skrócenie czasu przejściowego – poszczególne kroki zmiany organizacyjnej są zaplanowane w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania firmy i jej podstawowej działalności,
 • redukcja ryzyka podczas adoptowania nowych rozwiązań do potrzeb jednostki – uniknięcie wycieku danych i spowalniania prac,
 • przezwyciężenie wątpliwości pracowników – im wcześniej użytkownicy przekonają się do celowości przeprowadzanych zmian, tym cały proces ma większą szansę na sukces,
 • bieżące monitorowanie postępów wprowadzanych zmian – pozwala na wczesnym etapie wykryć wszystkie trudności i poszukać skutecznych rozwiązań pozwalających je przezwyciężyć,
 • przemyślana adaptacja zespołów do wprowadzanych zmian – jej efektem będzie szybki wzrost wydajności pracy.

Change management Polska – zmiany krok po kroku ze Scout Solution

Usługi change management Polska kierujemy w stronę firm i instytucji, którym zależy na metodycznym zarządzaniu zmianami organizacyjnymi. Nasz zespół posiada doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami różniącymi się wielkością i branżą. Współpracujemy również z sektorem publicznym. To pozwala nam opracować indywidualny plan zmian, dopasowany do specyfiki działania konkretnego Klienta.
Change management to czynności obejmujące:

 • konsultacje w celu poznania struktury organizacyjnej stosowanej w jednostce Klienta,
 • ustalenie grup oraz obszarów biznesowych, których zmiana będzie bezpośrednio dotyczyć,
 • przygotowanie szczegółowego planu działań do wdrożenia (wraz z zakresem czasowym wprowadzenia
  poszczególnych rozwiązań),
 • szkolenia przygotowujące osoby decyzyjne w firmie do podjęcia kolejnych kroków prowadzących do
  zmiany,
 • stworzenie wspólnej misji i celów zmiany, z którymi mogą utożsamić się wszyscy pracownicy,
 • powołanie zespołu wdrożeniowego wspierającego pracowników technicznych (np. zespołu uruchamiający
  nowe oprogramowanie w firmie),
 • stworzenie kampanii informacyjnej dla całej firmy,
 • przeprowadzenie testów nowej usługi w zamkniętym gronie (z osobami zarządzającymi firmą),
 • uruchomienie usługi dla wszystkich użytkowników w firmie (tzw. dzień 0),
 • szkolenia dla pracowników z działania nowej usługi,
 • wyznaczenie ambasadorów, którzy będą pełnić funkcję liderów zmiany,
 • wsparcie powdrożeniowe (dbałość o umocnienie nowych procesów).

Efektem reorganizacji struktury organizacyjnej najczęściej są:

 • zmiany produktowe – wprowadzenie nowych narzędzi, z których będą korzystać użytkownicy końcowi (pracownicy poszczególnych działów). Oznacza to konieczność oswojenia się z nowymi aplikacjami (ich interfejsami, funkcjami i możliwościami, sposobem działania, korzyściami),
 • zmiany w polityce wewnętrznej firmy – wdrożenie nowego oprogramowania wymaga modyfikacji w polityki dostępu do poszczególnych funkcji (zabezpieczanie i udostępnianie plików, stworzenie kont dostępów),
 • zmiany procesów – nowe narzędzia powodują stopniowe usprawnianie przyzwyczajeń pracowników oraz procesów działających w całej firmie.

Skuteczny change management – dlaczego właśnie z nami?

Podczas zarządzania zmianą skupiamy się nie tylko na konkretnym rozwiązaniu czy technologii, która ma zostać wdrożona. Bardzo ważny jest dla nas największy kapitał jednostki, czyli jej pracownicy. Każda zmiana oznacza dla osób zatrudnionych w poszczególnych działach konieczność wyjścia ze swojej strefy komfortu. W praktyce poszczególne osoby muszą porzucić dotychczasowe przyzwyczajenia i dobrze znane schematy pracy, nauczyć się obsługi nowych narzędzi, poznać zasady funkcjonowania w zmodyfikowanych procesach i znaleźć swoje miejsce w powstałej strukturze zespołu. Tyle wyzwań może budzić opór, dlatego takie ważne jest odpowiednie przygotowanie pracowników do procesu planowanych zmian. Opracowanie misji i podzielenie się konkretnymi celami przebudowy systemu pracy (na możliwie jak najwcześniejszym etapie) z ogółem pracowników w bardzo dużym stopniu wpływa na powodzenie przeprowadzanej metamorfozy organizacyjnej.
Nasi specjaliści, realizujący usługi change management Polska, to eksperci z bogatym doświadczeniem w zarządzaniu zespołami. Potrafimy zmodyfikować ludzi do identyfikowania się z firmą i aktywnego uczestnictwa w przeprowadzanej reorganizacji. Zadbamy, aby zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń (nawet w grupie 100, 500 czy kilku tysięcy pracowników) przebiegła sprawnie, zespoły zostały bardzo dobrze poinformowane i z entuzjazmem podeszły do wdrożonych rozwiązań.