Case studies

Zobacz co robiliśmy

Prowadzenie obszaru logistyki po odejściu Dyrektora

Dzięki podjęciu się przez naszego Managera prowadzenia działu logistyki zoptymalizowano organizację obszarów VAS, operacje przyjęcia oraz dział obsługi klienta.

Harmonizacja europejskich projektów standaryzacyjnych

Manager Scout Solutions uruchomił kilkanaście międzynarodowych inicjatyw harmonizujących prace nad standardami.

Zwiększenie cash flow poprzez poprawę zarządzania należnościami i zobowiązaniami

Dzięki naszemu Managerowi zmniejszono poziom należności przeterminowanych oraz poprawiono poziom płatności do dostawców.

Zwiększenie efektywności procesu konfekcjonowania (VAS) poprzez poprawę planowania

Managera Scout Solutions ustabilizował proces dzięki czemu odniesiono pierwsze wzrosty efektywności.